Klachten

Ondanks al onze inspanningen kan het voorkomen dat u niet tevreden ben over onze producten en/of service. In dat geval verzoeken wij u zo spoedig mogelijk uw klacht aan ons kenbaar te maken. U ontvangt dan uiterlijk binnen 14 dagen een reactie op uw klacht. U kunt uw klacht op de volgende manieren aan ons kenbaar maken:

Neem eerst via de mail contact op met onze klantenservice (inkoop@queled.com). Wij zullen uw klacht dan zo snel mogelijk en naar tevredenheid proberen op te lossen.

Indien u dan nog niet tevreden bent met de geboden oplossing kunt u uw klacht (zo compleet mogelijk) invullen op onze contactpagina
Als uw klacht ook nu niet naar tevredenheid is opgelost kunt u uw klacht voorleggen aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie via hun website.

Mochten wij er in onderling overleg echt niet uitkomen, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel. Dit is in onze historie nog nooit voorgekomen, maar voor de volledigheid vermelden wij deze mogelijk toch. Kijk voor meer informatie op www.sgc.nl. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend.